บริการอาหาร

Hotel Don Paco Restaurant

เวลาเปิด-ปิด

 • วันจันทร์
  15:00 - 17:30
 • วันจันทร์
  19:30 - 22:00
 • วันอังคาร
  15:00 - 17:30
 • วันอังคาร
  19:30 - 22:00
 • วันพุธ
  15:00 - 17:30
 • วันพุธ
  19:30 - 22:00
 • วันพฤหัสบดี
  15:00 - 17:30
 • วันพฤหัสบดี
  19:30 - 22:00
 • วันศุกร์
  15:00 - 17:30
 • วันศุกร์
  19:30 - 22:00
 • วันเสาร์
  15:00 - 17:30
 • วันเสาร์
  19:30 - 22:00
 • วันอาทิตย์
  15:00 - 17:30
 • วันอาทิตย์
  19:30 - 22:00

สไตล์อาหาร

 • อาหารทะเล