Đặt Ngay
+34 954506999
Đặt Ngay

Mời

ISLA MAGICA A3.HORIZONTAL.DONPACO.2017

Gói Family Hotel Isla Magica và ở trung tâm của Seville

ISLA MAGICA A4.VERTICAL.DONPACO.2017
Trong Don Paco Hotel, nằm ở trung tâm của Seville, chúng tôi đã lên kế hoạch một loạt các đề xuất kinh tế nhắm vào những gia đình muốn có vui vẻ tại công viên giải trí Isla Magica và dành một vài ngày tham quan thành phố.

Giá: từ chỉ 143 €.

* Xem thêm thông tin bằng cách gọi sạn

LOGOcaladoazul-2 (002)
Close